Skip to content

Hjælp til kørselsstop for seniorer og bilister med demens

Vi arrangerer og holder foredrag, workshops og cafemøder om mobilitet og trafiksikkerhed for borgere, ansatte i kommuner og for medlemmer af foreninger og klubber. Vores foredrag og workshops varer normalt mellem 1-3 timer og henvender sig både til ældre trafikanter, pårørende til demensramte bilister, forældre til nye bilister, sundhedsprofessionelle og andre fagfolk.

Seniorer og trafiksikkerhed

Samfundet ændrer sig hele tiden, det gælder også i trafikken. Der kommer nye vejtyper, nye færdselstavler, og kørekortsreglerne er også blevet ændret. Vores undersøgelser viser, at de fleste seniorer ikke har en plan for, hvornår de skal stoppe med at køre bil og ofte får de heller ikke snakket om det i tide med deres pårørende. Seniorerne efterlyser mere viden og hjælp til processen med at droppe kørekortet.

Emnerne for vores foredrag og trafikcafeer kan fx være:

  • Bevar mobiliteten – længst muligt til fods, på cykel og i bil
  • Sådan vedligeholder du dine kørefærdigheder som senior
  • Hvornår er det tid til at stoppe med at køre bil, og hvordan planlægger du det?
  • Bliv opdateret på nye vejtyper, færdselstavler og -regler

Demens og kørselsstop

Hvert år diagnosticeres ca. 8000 mennesker med demens; en sygdom som skaber mange udfordringer for både de demensramte og deres pårørende, også i trafikken. De fleste finder det svært at tage den nødvendige samtale om demens og bilkørsel. Gennem foredrag og workshops kan vi give redskaber til pårørende til demensramte borgere og sundhedsprofessionelle, som gør det lettere at tage denne samtale. Vi har også god erfaring med at holde cafemøder for både demensramte borgere og deres pårørende.

Emnerne kan fx være:

  • Hvem er ansvarlig for at få en demensramt bilist til at stoppe med at køre bil?
  • Sådan påvirker demenssygdom bilkørslen
  • Kend tegnene for, hvornår det er tid til at stoppe med at køre bil
  • Gode råd til at gennemføre den svære samtale om at pensionere kørekortet

Jette Ravn
Tlf. 2857 8865
info@erfarnebilister.dk

Vores bog "Håndbog for erfarne bilister" kan købes gennem Ældre Sagen eller lånes på biblioteket. Læs mere

Du er velkommen til at dele erfaringer og gode råd fra trafikken på vores Facebook-side. Den hedder også erfarne bilister. Besøg siden

Vi er glade og stolte over at have fået GF´s Trafikpris for vores arbejde med ældre bilister og deres pårørende i 2016 og igen i 2019 for vores arbejde med demensramte bilister, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Back To Top